Levensloop bestendig verbouwen Zeist - regtbouw.nl

spaanveeg
naam
bedrijf
adres
woonplaats
tel
Ga naar de inhoud

Levensloop bestendig verbouwen Zeist

Niets is zo erg als het krijgen van lichamelijke gebreken.
We krijgen er vroeg of laat bijna allemaal wel mee te maken als we en dagje ouder worden.
Er wordt in zo'n geval vaak een beroep gedaan op onze naasten en op externe hulpbronnen.
Je zelfstandigheid komt behoorlijk in het geding.
Je komt dan voor een keuze te staan om te gaan verhuizen of je erg blijven behelpen zo lang het nog gaat.

Er is nog een keuze!
Je gaat je woning aanpassen, zodat je langer en plezieriger in je eigen vertrouwde woning en omgeving kunt blijven wonen.

Er zijn tegenwoordig tal van mogelijkheden om u het leven te veraangename.

Denk bijvoorbeeld eens aan:
- bredere deuren
- drempels verlagen of verwijderen
- aangepaste badkamer en of toilet eventueel met extra hulpgrepen
- extra hulp grepen plaatsen
- automatisch openen en sluiten van deuren bv bij rolstoel of rollator gebruik.
- verlichting en gordijnen via een afstands bediening of automatische sensor
- stuk aanbouwen of verbouwen
- enz.

U geeft een probleem weer en we zoeken gezamelijk naar de voor u beste oplossing.
Terug naar de inhoud